KVALITETSGARANTI

De olika material som används för att tillverka delarna är tillverkade av råvaror av hög kvalitet och de har genomgått en rad tester och kontroller. Därför kan vi med all säkerhet erbjuda en 10-års garanti. Nedan följer detaljerad teknisk information om varje del av vårt ramfria inglasningssystem.

PROFILER

De vägledande profilerna fungerar som stomme där hjulställ (fästa vid glaset) glider.

 • Profilerna är tillverkade av aluminium (EN AW 6060) med en tolerans som överensstämmer med EN755-9 standarder.
 • Profilerna förändras och rostar inte med tiden.
 • Tack vare geometrin och styrkan av materialet, kan profilerna hålla upp till 3 meter höga och 900 mm breda glasskivor.
 • Profilen är förenade med glaset genom limning och mekanisk nitning.
 • Ytan på profilen can pulverlackeras eller anodiseras med valfri RAL-färg beroende på kundens önskemål.

GLAS

Vi använder oss av 8 mm eller 10 mm härdat säkerhetsglas med polerade kanter, tillverkat enligt EN 12150-1 standarder.

 • Nithålen i glaspanelerna är distribuerade med standard mellanrum mellan hålen och glasets kant.
 • Härdat glas är mycket starkare och hållbarare än obehandlat glas.
 • Säkerhetsglas går sönder på ett helt annorlunda sätt; om någon del av glaset spricker, splittras panelen automatiskt i små bitar, utan att lämna stora vassa kanter och reduserar därmed risken för olyckor.

METALL & PLASTDELAR

Plast- och metalldelarna som används vid inglasningen är tillverkade av mycket hög kvalitet.

 • Alla metalldelar som används i systemet är gjorda av rostfritt stål och aluminium, vilket garanterar en långsiktig hållbarhet.
 • Alla plastdelar som används är gjorda av vädertåliga material och är gjutna.
 • Plasten som används är en härdad plast och används i systemets hjul.
 • Plasten i som används i vårt system har genomgått stränga varaktighetstester och följer ISO 4892-2 standarder.

HÅLLBARHET OCH LIVSLÄNGD

Tekniken och sammansättningen av vårt systemet har inte ändrats sedan det uppfanns. Detta i sig bekräftar dess långa hållbarhet och funktionsduglighet. Systemet har installerats på platser med extrema väderförhållanden så som i Sydafrika, Island och USA. Den har visat sig vara robust och intakt oavsett vart den har installerats.

Vårt systemet har testats av VTT, statens tekniska forskningscentral i Finland i enlighet med ETA:

 • EN 12211 Vindmotstånd
 • SFS-EN 12600 Slaghållfasthet

Dessutom har vårt systemet testats i USA och uppfyller följande lokala krav:

 • ASTM 283-04 luftinfiltrering- och exfiltreringstest
 • ASTM E 547-00(09) Läckagetest
 • ASTM E 330-02 (10) Standardiserat belastningstest

LÄMNA DIN KONTAKTINFORMATION SÅ KONTAKTAR VI DIG.